Skip to content Skip to navigation

Новооткритата фреска „Въведение Богородично“ в северния аркосолий в притвора на Боянската църква

TitleНовооткритата фреска „Въведение Богородично“ в северния аркосолий в притвора на Боянската църква
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1984
AuthorsПенкова, Б
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume18
Issue4
Pagination109–114
Citation KeyПенкова1984
Subscribe to Syndicate