Skip to content Skip to navigation

Езиковедска конференция в Софийския университет

TitleЕзиковедска конференция в Софийския университет
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1996
AuthorsПанайотов, В
JournalБългарска реч
Volume2
Issue2
Pagination40–41
Publication Languagebul
Notes

Отзив за конференция на тема Славянските езици – история и съвременност, проведена на 30.06.1996 г. в Софийския университет.

Citation KeyПанайотов1996
Subscribe to Syndicate