Skip to content Skip to navigation

Сведения за богомилството в „Писмото до Панко“ на Атанасий Йерусалимски

TitleСведения за богомилството в „Писмото до Панко“ на Атанасий Йерусалимски
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1987
AuthorsПанайотов, В
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume11
Issue3
Pagination84–91
Citation KeyПанайотов1987
Subscribe to Syndicate