Skip to content Skip to navigation

Названията на съдбата в български и немски език

TitleНазванията на съдбата в български и немски език
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2006
AuthorsПавлова, Н
JournalБългарска реч
Volume12
Issue2–3
Pagination96–104
Publication Languagebul
Citation KeyПавлова2006
Рубрика в Българска реч: 
Subscribe to Syndicate