Skip to content Skip to navigation

Неизвестен славяно-гръцки документ от архива на атонската обител Ватопед

TitleНеизвестен славяно-гръцки документ от архива на атонската обител Ватопед
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2003
AuthorsПавликянов, К
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume27
Issue1
Pagination75–84
Citation KeyПавликянов2003
Subscribe to Syndicate