Skip to content Skip to navigation

Надписът от Холъвник и въпросът за личността на първия турски управител на Никопол

TitleНадписът от Холъвник и въпросът за личността на първия турски управител на Никопол
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2004
AuthorsОвчаров, Н, Обрешков, В
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume28
Issue1
Pagination106–112
Citation KeyОвчаров2004
Subscribe to Syndicate