Skip to content Skip to navigation

Златновезана дреха с монограми „цар на българи и гърци“ на българския владетел Иван Александър от църквата „Св. Никола“ край Станичене, Пиротско

TitleЗлатновезана дреха с монограми „цар на българи и гърци“ на българския владетел Иван Александър от църквата „Св. Никола“ край Станичене, Пиротско
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2003
AuthorsОвчаров, Н
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume27
Issue2
Pagination76–83
Citation KeyОвчаров2003
Subscribe to Syndicate