Skip to content Skip to navigation

Надписите за собственост върху произведенията на торевтиката от старобългарската и среднобългарската епоха (ІХ–ХІV в.)

TitleНадписите за собственост върху произведенията на торевтиката от старобългарската и среднобългарската епоха (ІХ–ХІV в.)
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1998
AuthorsОвчаров, Н
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume22
Issue3
Pagination75–96
Citation KeyОвчаров1998
Subscribe to Syndicate