Skip to content Skip to navigation

Надписите от църквата „Св. Андрей“ край Скопие и залезът на династията на Мрнявчевичите

TitleНадписите от църквата „Св. Андрей“ край Скопие и залезът на династията на Мрнявчевичите
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1997
AuthorsОвчаров, Н
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume21
Issue1
Pagination22–38
Citation KeyОвчаров1997a
Subscribe to Syndicate