Skip to content Skip to navigation

Надписите от ХІV в. в Марков манастир до Скопие и политическият възход на кралете Вълкашин и Марко

TitleНадписите от ХІV в. в Марков манастир до Скопие и политическият възход на кралете Вълкашин и Марко
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1995
AuthorsОвчаров, Н
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume19
Issue3
Pagination32–46
Citation KeyОвчаров1995
Subscribe to Syndicate