Skip to content Skip to navigation

Псалтирните цитати в глаголическата Бенедиктинска регула от остров Пашман

TitleПсалтирните цитати в глаголическата Бенедиктинска регула от остров Пашман
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2009
AuthorsНиколова, Г
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume33
Issue3
Pagination69–97
Citation KeyНиколова2009a
Subscribe to Syndicate