Skip to content Skip to navigation

За документалната основа на филологическата старобългаристика и възможностите на българо-американското сътрудничество

TitleЗа документалната основа на филологическата старобългаристика и възможностите на българо-американското сътрудничество
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2005
AuthorsНиколова, С
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume29
Issue3
Pagination3–16
Citation KeyНиколова2005
Subscribe to Syndicate