Skip to content Skip to navigation

Повестта „Стефанит и Ихнилат“ в ръкопис № 13.5.15 от Библиотеката на Академията на науките в Санкт Петербург

TitleПовестта „Стефанит и Ихнилат“ в ръкопис № 13.5.15 от Библиотеката на Академията на науките в Санкт Петербург
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1991
AuthorsНиколова, С
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume15
Issue4
Pagination23–27
Citation KeyНиколова1991
Subscribe to Syndicate