Skip to content Skip to navigation

Международна научна конференция, посветена на 1100-годишнината от смъртта на славянския първоучител Методий

TitleМеждународна научна конференция, посветена на 1100-годишнината от смъртта на славянския първоучител Методий
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1985
AuthorsНиколова, С
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
VolumeІХ
Pagination115–121
Publication Languageeng
Citation KeyНиколова1985-44
Subscribe to Syndicate