Skip to content Skip to navigation

Международна научна конференция, посветена на 1100-годишнината от смъртта на славянския първоучител Методий

TitleМеждународна научна конференция, посветена на 1100-годишнината от смъртта на славянския първоучител Методий
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1985
AuthorsНиколова, С
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume9
Issue4
Pagination115–121
Citation KeyНиколова1985
Subscribe to Syndicate