Skip to content Skip to navigation

Земеделският, морският закон и Прохиронът в състава на Ефремовската кормчая

TitleЗемеделският, морският закон и Прохиронът в състава на Ефремовската кормчая
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2006
AuthorsНайденова, Д
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume30
Issue1
Pagination39–46
KeywordsВизантия; Еклога; Земеделски закон; канонично право; Морски закон; Номоканон; преводни текстове; Прохирон; Първо българско царство; сборници; славянски правни текстове; цар Симеон
Citation KeyНайденова2006
Subscribe to Syndicate