Skip to content Skip to navigation

Езикова динамика и глобализация (За отражението на преводаческата практика върху отделни езикови употреби)

TitleЕзикова динамика и глобализация (За отражението на преводаческата практика върху отделни езикови употреби)
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2006
AuthorsМладенова, М
JournalБългарска реч
Volume12
Issue1
Pagination10–16
Publication Languagebul
Citation KeyМладеноваМ2006
Рубрика в Българска реч: 
Subscribe to Syndicate