Skip to content Skip to navigation

Културни интенции на текста в „Старият вол“ от Елин Пелин

TitleКултурни интенции на текста в „Старият вол“ от Елин Пелин
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2006
AuthorsМичева, В
JournalБългарска реч
Volume12
Issue1
Pagination28–32
Publication Languagebul
Citation KeyМичева2006
Рубрика в Българска реч: 
Subscribe to Syndicate