Skip to content Skip to navigation

По въпроса за съдържанието на трите прабългарски надписа

TitleПо въпроса за съдържанието на трите прабългарски надписа
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1998
AuthorsМихайлов, С
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume22
Issue4
Pagination67–71
Citation KeyМихайлов1998
Subscribe to Syndicate