Skip to content Skip to navigation

Към тълкуването на бронзовата седмолъча розета от Плиска

TitleКъм тълкуването на бронзовата седмолъча розета от Плиска
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1995
AuthorsМихайлов, С
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume19
Issue2
Pagination94–101
Citation KeyМихайлов1995
Subscribe to Syndicate