Skip to content Skip to navigation

Ново четене и тълкуване на надписа върху един средновековен оловен печат

TitleНово четене и тълкуване на надписа върху един средновековен оловен печат
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1992
AuthorsМихайлов, С
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume16
Issue3
Pagination67–69
Citation KeyМихайлов1992a
Subscribe to Syndicate