Skip to content Skip to navigation

За хронологията в Именника на българските князе

TitleЗа хронологията в Именника на българските князе
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1992
AuthorsМихайлов, С
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume16
Issue4
Pagination3–12
Citation KeyМихайлов1992
Subscribe to Syndicate