Skip to content Skip to navigation

По разчитането на един оловен печат на цар Симеон

TitleПо разчитането на един оловен печат на цар Симеон
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1990
AuthorsМихайлов, С
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume14
Issue1
Pagination111–112
Citation KeyМихайлов1990
Subscribe to Syndicate