Skip to content Skip to navigation

Божествен размирник : Философска поезия и проза

TitleБожествен размирник : Философска поезия и проза
Publication TypeBook
Year of Publication1987
AuthorsМихайловски, С
Series EditorКаменов, Й, Койчева, Р, Натев, АВ
Number of Pages831
PublisherБългарски писател
Place PublishedСофия
Publication Languagebul
Notes

Съдържа и Речник на непознатите и малко употребявани думи

Кьосев, Александър Динов послеслов

Каменов, Йосиф ред. и бел.

Койчева, Румяна ред. и бел.

Натев, Атанас Василев състав.

Citation KeyМихайловски1987
Subscribe to Syndicate