Skip to content Skip to navigation

Семантична характеристика на сравненията в „Шоуто на Слави“

TitleСемантична характеристика на сравненията в „Шоуто на Слави“
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2004
AuthorsМихайлова, Н
JournalБългарска реч
Volume10
Issue3
Pagination31–34
Publication Languagebul
Citation KeyМихайлова2004а
Subscribe to Syndicate