Skip to content Skip to navigation

Метафорични модели на „паметта“ в българския и сръбския език

TitleМетафорични модели на „паметта“ в българския и сръбския език
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2007
AuthorsМихайлова-Сталянова, Н, Крейчова, Е
JournalБългарска реч
Volume13
Issue1
Pagination24–29
Publication Languagebul
Citation KeyМихайлова-Сталянова2007
Рубрика в Българска реч: 
Subscribe to Syndicate