Skip to content Skip to navigation

Българският език да обединява политиците ... или как се роди идеята да наблюдаваме парламентарната реч

TitleБългарският език да обединява политиците ... или как се роди идеята да наблюдаваме парламентарната реч
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2005
AuthorsМихайлова-Сталянова, Н, Миланов, В
JournalБългарска реч
Volume11
Issue2
Pagination25–30
Publication Languagebul
Citation KeyМихайлова-Сталянова2005
Рубрика в Българска реч: 
Subscribe to Syndicate