Skip to content Skip to navigation

Промяна в позициите на спрегаемия глагол в българското изречение в диахронен план (с акцент върху словоредните промени в среднобългарскит

TitleПромяна в позициите на спрегаемия глагол в българското изречение в диахронен план (с акцент върху словоредните промени в среднобългарскит
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1999
AuthorsМихайлова-Крейчова, Е
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume23
Issue3
Pagination98–102
Citation KeyМихайлова-Крейчова1999
Subscribe to Syndicate