Skip to content Skip to navigation

Етническата ситуация на Балканите през Античността: лингвистични данни

TitleЕтническата ситуация на Балканите през Античността: лингвистични данни
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2008
AuthorsМихайлова, Б
Book TitleБалканите - език, история, култура : Международна научна конференция
Pagination361–369
PublisherИздателство на Великотърновския университет
Place PublishedВелико Търново
Publication Languagebul
Citation KeyМихайловаБ2008
Subscribe to Syndicate