Skip to content Skip to navigation

За компетентността в научните публикации

TitleЗа компетентността в научните публикации
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2005
AuthorsМитринов, Г
JournalБългарска реч
Volume11
Issue3
Pagination85–89
Publication Languagebul
Notes

По повод статията на Нено Неделчев „Лексикални особености в говора на българите католици от гр. Белене“. В: Сборник Лингвистични студии. Велико Търново, 1994.

Citation KeyМитринов2005
Рубрика в Българска реч: 
Subscribe to Syndicate