Skip to content Skip to navigation

Ценен принос към изследването на църковно-юридическата книжнина

TitleЦенен принос към изследването на църковно-юридическата книжнина
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2013
AuthorsМирчева, Е
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume37
Issue1
Pagination122–125
Citation KeyМирчева2013a
Subscribe to Syndicate