Skip to content Skip to navigation

По въпроса за идентификацията на преписите на Успение Кирилово

TitleПо въпроса за идентификацията на преписите на Успение Кирилово
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2013
AuthorsМирчева, Б
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume37
Issue2
Pagination51–63
Citation KeyМирчева2013
Subscribe to Syndicate