Skip to content Skip to navigation

По следите на една теза и една антитеза, или отново за един русизъм в Зайковския требник от първата половина на XIV век

TitleПо следите на една теза и една антитеза, или отново за един русизъм в Зайковския требник от първата половина на XIV век
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2012
AuthorsМирчева, Е
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume36
Issue1
Pagination38–50
Citation KeyМирчева2012
Subscribe to Syndicate