Skip to content Skip to navigation

Един непубликуван препис на Канона за Димитър Солунски от сбирката на А. И. Хлудов в Москва

TitleЕдин непубликуван препис на Канона за Димитър Солунски от сбирката на А. И. Хлудов в Москва
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2002
AuthorsМирчева, Б
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume26
Issue3
Pagination20–32
Citation KeyМирчева2002
Subscribe to Syndicate