Skip to content Skip to navigation

Службата за св. Климент Охридски в Празничен миней № 122 от Народната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ в София

TitleСлужбата за св. Климент Охридски в Празничен миней № 122 от Народната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ в София
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2000
AuthorsМирчева, Б
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume24
Issue2
Pagination70–84
Citation KeyМирчева2000
Subscribe to Syndicate