Skip to content Skip to navigation

Преписът на Службата за Кирил в ръкопис № 164 от сбирката на А. И. Хлудов в Държавния исторически музей в Москва

TitleПреписът на Службата за Кирил в ръкопис № 164 от сбирката на А. И. Хлудов в Държавния исторически музей в Москва
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1998
AuthorsМирчева, Б
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume22
Issue4
Pagination42–49
Citation KeyМирчева1998
Subscribe to Syndicate