Skip to content Skip to navigation

Още веднъж по въпроса за старобългарските преводи на Словото за четиридесетте мъченици от Севастия

TitleОще веднъж по въпроса за старобългарските преводи на Словото за четиридесетте мъченици от Севастия
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1992
AuthorsМирчева, Е
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume16
Issue4
Pagination17–26
Citation KeyМирчева1992b
Subscribe to Syndicate