Skip to content Skip to navigation

Развой на дателния притежателен падеж в българския език

TitleРазвой на дателния притежателен падеж в българския език
Publication TypeBook
Year of Publication1964
AuthorsМинчева, А
Number of Pages176
PublisherБАН
Place PublishedСофия
Publication Languagebul
Keywordsбългарски език – история; български език – морфология; морфология – падежи – дателен падеж; синтаксис – падежи – дателен падеж – дателен притежателен
Citation KeyМинчева1964
Subscribe to Syndicate