Skip to content Skip to navigation

Съвременното родопско жилище

TitleСъвременното родопско жилище
Publication TypeBook
Year of Publication1996
AuthorsМинков, И
Number of Pages204 с. с ил. и черт
PublisherАкадемично издателство "Проф. Марин Дринов"
Place PublishedСофия
Publication Languagebul
KeywordsАрхитектура -- България; Жилищна архитектура -- Родопски край
Citation KeyМинков1996
Subscribe to Syndicate