Skip to content Skip to navigation

Диалозите на Псевдо-Кесарий в славянската ръкописна традиция

TitleДиалозите на Псевдо-Кесарий в славянската ръкописна традиция
Publication TypeBook
Year of Publication2006
AuthorsМилтенов, Я
PublisherАвалон
Place PublishedСофия
ISBN9789549704136
Citation KeyМилтенов2006
Subscribe to Syndicate