Skip to content Skip to navigation

Донка Петканова – целеустремено творческо дело в областта на старобългарската литература

TitleДонка Петканова – целеустремено творческо дело в областта на старобългарската литература
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1991
AuthorsМилтенова, А
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume15
Pagination112–114
KeywordsDonka Petkanova; in honorem; в чест; Донка Петканова
Citation KeyМилтенова1991
Subscribe to Syndicate