Skip to content Skip to navigation

Съдържание на годишнина XII (1987) на списание Съпоставително езикознание

TitleСъдържание на годишнина XII (1987) на списание Съпоставително езикознание
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1987
AuthorsМилойкова, Р
JournalСъпоставително езикознание
Volume12
Issue6
Pagination112–119
Publication Languagebul
Keywordsbibliography; библиографии
Citation KeyМилойкова1987
Subscribe to Syndicate