Skip to content Skip to navigation

Свищовски дамаскин : Новобългарски паметникъ отъ XVIII век

TitleСвищовски дамаскин : Новобългарски паметникъ отъ XVIII век
Publication TypeBook
Year of Publication1923
AuthorsМилетич, Л
PublisherПридворна печатница
Place PublishedСофия
Citation KeyМилетич1923
Subscribe to Syndicate