Skip to content Skip to navigation

С грижа за българския език. Национална кръгла маса, посветена на актуални проблеми на българския език

TitleС грижа за българския език. Национална кръгла маса, посветена на актуални проблеми на българския език
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2007
AuthorsМиланов, В, Михайлова-Сталянова, Н
JournalБългарска реч
Volume13
Issue1
Pagination127–130
Publication Languagebul
Citation KeyМиланов2007
Рубрика в Българска реч: 
Subscribe to Syndicate