Skip to content Skip to navigation

Езиковата култура и речевият етикет в обучението на студентите българисти

TitleЕзиковата култура и речевият етикет в обучението на студентите българисти
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2003
AuthorsМиланов, В
JournalБългарска реч
Volume9
Issue1
Pagination15–18
Publication Languagebul
Citation KeyМиланов2003
Subscribe to Syndicate