Skip to content Skip to navigation

Отговорността пред езика. Сборник, посветен на 70-годишнините на проф. Петър Пашов, чл.-кор. д-р Тодор Бояджиев и на 30-годишнината на Шуменския университет. Шумен, 2001

TitleОтговорността пред езика. Сборник, посветен на 70-годишнините на проф. Петър Пашов, чл.-кор. д-р Тодор Бояджиев и на 30-годишнината на Шуменския университет. Шумен, 2001
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2002
AuthorsМиланов, В, Димитров, Д
JournalБългарска реч
Volume8
Issue1
Pagination41–45
Publication Languagebul
Citation KeyМиланов2002
Subscribe to Syndicate