Skip to content Skip to navigation

Речник на лингвистичните термини в българския език

TitleРечник на лингвистичните термини в българския език
Publication TypeBook
Year of Publication1999
AuthorsМанолова, Л
PublisherНаука и изкуство
Place PublishedСофия
ISBN Number9540202442
Abstract

Съдържа кратък очерк за българската лингвистична терминология и речник на утвърдените в нашата учебна литература около 750 лингвистични термини. Речникът има не само тълковен, но в по-голяма степен и по-общ справочен характер, което го прави ценен езиковедски справочник както за преподаватели-българисти и слависти, така и за техните студенти.

Citation KeyМанолова1999
Subscribe to Syndicate