Skip to content Skip to navigation

Проучване, реставрация и експониране на средновековните стенописи в църквата „Св. Георги” – Колуша

TitleПроучване, реставрация и експониране на средновековните стенописи в църквата „Св. Георги” – Колуша
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2007
AuthorsМазакова, А
JournalИзвестия на Исторически музей, Кюстендил
Volume14
Pagination19–36
Publication Languagebul
Citation KeyМазакова2007
Subscribe to Syndicate