Skip to content Skip to navigation

Още за средновековната църква в Колуша – Кюстендил (Ктитори, светец-покровител и дата на сградата и на първите два стенописни слоя)

TitleОще за средновековната църква в Колуша – Кюстендил (Ктитори, светец-покровител и дата на сградата и на първите два стенописни слоя)
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2007
AuthorsМавродинова, Л
JournalИзвестия на Исторически музей, Кюстендил
Volume14
Pagination11–18
Publication Languagebul
Citation KeyМавродинова2007
Subscribe to Syndicate