Skip to content Skip to navigation

Уточнения и разкрития в средновековната живопис по българските земи

TitleУточнения и разкрития в средновековната живопис по българските земи
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2000
AuthorsМавродинова, Л
JournalКирило-Методиевски студии
Volume17
Pagination474–483
Publication Languagebul
Citation KeyМавродинова2000
Subscribe to Syndicate